Σύμφωνα με την Εταιρεία, τον Οκτώβριο μήνα το γιουάν χρησιμοποιήθηκε σε 8,66% των εξωτερικών εμπορικών συναλλαγών, ενώ την ίδια στιγμή το ευρώ – μόλις σε 6,64%.

Η ευρύτερη χρήση του γιουάν οφείλεται στην αποδυνάμωση του ελέγχου των κινεζικών Αρχών της συναλλαγματικής ισοτιμίας.