«Η Ουκρανία καθ΄ εαυτή δεν περιλαμβάνεται επισήμως στην ημερήσια διάταξη της υπουργικής συνόδου, ​​αλλά περιμένουμε ότι θα γίνει λόγος γι αυτήν σήμερα στις επικείμενες συζητήσεις για τις σχέσεις με τις χώρες-εταίρους» - δήλωσε ο συνομιλητής του ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Ο αξιωματούχος δεν απέκλεισε, ότι το σχετικό με την κατάσταση στην Ουκρανία ζήτημα θα θιγεί στις 4 Δεκεμβρίου, στη σύνοδο του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσία.