Η ομιλία του Πρωθυπουργού συνοδεύτηκε από τις κραυγές των βουλευτών «Αίσχος!»