Οι ηγέτες της παράταξης «Πατρίδα» και «Ελευθερία» έκαναν και αυτοί λόγο για την αναγκαιότητα παραίτησης της κυβέρνησης και του Προέδρου.