Στις 7 Μαρτίου 2013, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ένα σύνολο περιορισμών για την αντιμετώπιση της ανάπτυξης πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων από τη ΛΔ της Κορέας.

Τώρα, όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ρωσίας, απαγορεύεται να συνδράμουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας στη δημιουργία βαλλιστικών πυραύλων και στην ανάπτυξη του πυρηνικού της προγράμματος.

Το διάταγμα περιλαμβάνει κατάλογο ενεργειών και απαγορεύσεων που πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της εφαρμογής των κυρώσεων.