Προτείνεται να ενσωματωθούν στην εταιρεία 33 οργανισμοί διαρθρωμένοι σε 8 ολοκληρωμένες δομές.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του κλάδου θα τροποποιηθούν επίσης οι λειτουργίες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαστήματος, Roscosmos, η οποία θα είναι εφεξής υπεύθυνη για τα κλαδικά ερευνητικά ινστιτούτα και τους οργανισμούς επίγειων υποδομών. Η Roscosmos θα ασκεί τις λειτουργίες του κρατικού παραγγελιοδότη στην αεροδιαστημική βιομηχανία.