Όπως μεταδόθηκε νωρίτερα, οι υποστηρικτές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μπλοκάρουν όλες τις εισόδους στο κτίριο της κυβέρνησης και της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας. Όλο το κυβερνητικό τετράγωνο είναι αποκλεισμένο από διάφορες πλευρές με αυτοκίνητα και διαδηλωτές. Έξω από το κτίριο της κυβέρνησης διαδηλώνουν μερικές χιλιάδες άνθρωποι.