Στην περιοχή της βαλβίδας σε μια αντλία, η οποία ευθύνεται για την παροχή υδροχλωρικού οξέος, σημειώθηκε διαρροή μερικών λίτρων αυτής της χημικής ουσίας.

Επί του παρόντος το προσωπικό του σταθμού έχει απομονώσει το τμήμα του σωλήνα που υπέστη βλάβη. Οι εργασίες εξάλειψης της διαρροής πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της ημέρας, και τότε το σύστημα θα ξαναρχίσει την κανονική του λειτουργία.

Το σύστημα ALPS καθαρίζει το νερό απ’ όλα τα είδη ραδιονουκλεϊδίων, εκτός από το τρίτιο.