«Θα ανατρέψουμε την καπιταλιστική κυβέρνηση του Σιναουάτρα. Στη θέση της θα δημιουργήσουμε μία πραγματικά δημοκρατική κυβέρνηση, με την ευλογημένη αιγίδα της μοναρχίας», - δήλωσε ο Ταουγκσουμπάν.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης όχι μόνο αντιπαρέθεσε τον καπιταλισμό στη δημοκρατία, αλλά παραβίασε και το διάταγμα του Προεδρείου της βασιλικής αυλής σχετικά με την απαγόρευση της αναφοράς του θεσμού της μοναρχίας για πολιτικούς σκοπούς.