Οι διαδηλωτές αναμένουν συμμετέχοντες από την περιφέρεια. Πολυάριθμη ομάδα διαδηλωτών από τη Δυτική Ουκρανία κατευθύνθηκε τη νύχτα προς το Κίεβο. Μόνο από το Λβοφ προς την πρωτεύουσα κατευθύνθηκαν περισσότερα από εκατό λεωφορεία και αυτοκίνητα. Οι υποστηρικτές της ευρωολοκλήρωσης έρχονται επίσης από τη Βίνιτσα, το Λούτσκ, το Ιβάνο-Φρανκόφσκ, το Ζιτόμιρ.