Οι διαδηλώσεις έχουν απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Πλατεία και την Πλατεία της Ανεξαρτησίας. Επίσης η απαγόρευση αφορά την οδό Μπανκοβάγια, όπου βρίσκεται η προεδρική διοίκηση, την οδό Γκρουσέβσκι, όπου βρίσκεται το κτίριο του Κοινοβουλίου και της κυβέρνησης της χώρας, και την οδό Μπογκομόλτσα, όπου βρίσκεται το κτίριο του ΥΠΕΣ.