Εκτός από αυτό, συνελήφθηκαν περισσότεροι από 200 οπαδοί του κινήματος «Αδελφοί Μουσουλμάνοι».

Ο νόμος που προέβλεπε ότι οι διαδηλώσεις επιτρέπονται μόνο εφόσον έχουν την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, υπογράφτηκε από τον προσωρινά εκτελώντα χρέη προέδρου Αντλί Μανσούρ.

Η αστυνομία, επίσης, απέκτησε το δικαίωμα της βίαιης διάλυσης των μη εγκεκριμένων διαδηλώσεων και τη σύλληψη των διοργανωτών της.