Το πρόστιμο για την πρώτη φορά που επισκέπτεται κάποιος τις «πεταλούδες της νύχτας » θα είναι 1500 ευρώ. Σε περίπτωση «υποτροπής», ο πελάτης που θα συλλαμβάνεται θα καλείται να πληρώσει περισσότερα από 3000 ευρώ.

Επίσης, θα δημιουργηθεί ταμείο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ κατ΄ έτος για τη στήριξη αυτών που επιθυμούν να παύσουν να εμπορεύονται το σώμα τους.

Οι αλλοδαπές που εργάζονται στη Γαλλία και αποφασίζουν να αποχωρήσουν από το επάγγελμα, θα μπορούν να πάρουν άδεια παραμονής για 6 μήνες κατ΄ ελάχιστο.