Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ θα παράσχουν την τεχνολογία και τη χρηματοδότηση των εργασιών για την εξουδετέρωση των πρωτογενών χημικών ουσιών. Η επιχείρηση καταστροφής τους θα πραγματοποιηθεί σε ένα πλοίο στη θάλασσα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υδρόλυσης.