Σύμφωνα με τον ιερωμένο, καμία από τις δύο πλευρές δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο μιας συνάντησης μεταξύ του Πάπα και του Πατριάρχη. Ωστόσο, για την ώρα. « δεν έχει γίνει συγκεκριμένη συζήτηση για το χρόνο και τον τόπο της συνάντησης» .