Εφόσον ένα έγγραφο συμπληρώνει μέσα σε 30 ημέρες 100.000 υπογραφές, τότε αυτομάτως εισέρχεται σε διαδικασία εξέτασης του από τη διοίκηση της Προεδρίας.

Οι εμπνευστές της διαμαρτυρίας απαιτούν από τις αμερικανικές αρχές να επιβάλουν απαγόρευση της εισόδου του Γιανουκόβιτς, των Ουκρανών υπουργών και των μελών των οικογενειών τους στις ΗΠΑ, όπως και «πάγωμα» των λογαριασμών των εταιρειών που συνδέονται με αυτά τα πρόσωπα».