Είναι αλήθεια, ότι η τελευταία φάση της προσκόλλησης του Progress υλοποιήθηκε χωρίς τα σύγχρονα μέσα. Τη χειροκίνητη λειτουργία της προσκόλλησης καθοδήγησε ο διοικητής του Σταθμού, Ολέγκ Κοτόφ.

Στο σύστημα Kurs-NA είναι εγκατεστημένο νέο λογισμικό ψηφιακής διαχείρισης. Αυτό επιτρέπει την προσέγγιση και προσκόλληση των φορτηγών σκαφών Progress στο ΔΔΣ από μεγαλύτερη απόσταση και με μεγαλύτερη ακρίβεια.