Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΟΑΧΟ, περίπου 700 τόνοι δηλωμένων χημικών ουσιών μπορούν να καταστραφούν σε «συνήθεις εμπορικές εγκαταστάσεις», ενώ τα πιο επικίνδυνα σε ειδικευμένες εγκαταστάσεις υπό την επίβλεψη του οργανισμού.

Η Δαμασκός δήλωσε 1,3 χιλιάδες τόνους χημικών ουσιών και προδρόμων, ΟΑΧΟ όπως επίσης περισσότερα από 1,2 χιλιάδες κενά πυρομαχικά.