«Είμαστε πρόθυμοι να τους δεχτούμε ακόμα και σήμερα. Μας είπαν ότι ενδιαφέρονται, όμως έχουν και αυτοί πρόγραμμα ταξιδιών και συνεδριάσεων. Νομίζω ότι η επίσκεψη θα γίνει πολύ σύντομα. Διότι, όπως ξέρετε, για τις 20 Δεκεμβρίου έχει οριστεί συνάντηση, ίσως θα είναι η τελευταία προπαρασκευάστική στη Γενεύη και νομίζω ότι είναι προς όφελος των συνομιλητών μας, συμπεριλαμβανομένων των αντιπολιτευόμενων και του Εθνικού Συνασπισμού, να έρθουν το συντομότερο δυνατό», - είπε ο υφυπουργός.