Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ιδέα της «Γενεύης 2» αποσκοπεί στην επίτευξη συμφωνίας. «Μόλις αυτό συμβεί, η αναστολή της ιδιότητας μέλους της Συρίας στον Αραβικό Σύνδεσμο θα αρθεί», - δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας.

Ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών είχε αναστείλει τη συμμετοχή της Συρίας στις δραστηριότητες του Οργανισμού το Νοέμβριο του 2011.