Νωρίτερα ο ΟΑΧΟ ενέκρινε ένα λεπτομερές σχέδιο για την καταστροφή του συριακού χημικού οπλοστασίου, σύμφωνα με το οποίο όλα τα υλικά για την κατασκευή χημικών όπλων, εκτός από ισοπροπανόλη, θα πρέπει να εξαχθούν από τη χώρα μέχρι την 5η Φεβρουαρίου και τα πιο επικίνδυνα - μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Οι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το συριακό χημικό οπλοστάσιο, θα καταστραφούν κατά σειρά, από τις 15 Δεκεμβρίου ως τις 15 Μαρτίου 2014.