Πρόκειται για την αποκατάσταση της συνεργασίας με το ΔΝΤ, την αναθεώρηση από την ΕΕ των σχετικών με το Κίεβο εμπορικών περιορισμών, τη συμμετοχή της Ευρώπης στον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου και τη άρση των αντιρρήσεων σχετικά με την οικονομική συνεργασία της Ουκρανίας με τη Ρωσία και τις χώρες της Τελωνειακής 'Ενωσης.

Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής της «Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης», την Παρασκευή, ο Γιανουκόβιτς εξέφρασε την ελπίδα για υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΕ στο εγγύς μέλλον.