Ο Οίκος βελτίωσε επίσης την προοπτική αξιολόγησης της Ισπανίας από σε ΒΒΒ- μέχρι σταθερό, σημειώνοντας την ενίσχυση των εξωτερικών της θέσεων και την επανέναρξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Ταυτόχρονα, ο Οίκος S&P υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ολλανδίας σε AA+ από το υψηλότερο επίπεδο AAA, επειδή οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας έχουν χειροτερεύσει σε σύγκριση με τις αναμενόμενες.