«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία μονόγραψαν σήμερα συμφωνία για ενιαίο εναέριο χώρο «στο περιθώριο» της συνόδου κορυφής της «Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης» στο Βίλνιους», - αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η δημιουργία του ενιαίου εναέριου χώρου αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της υλοποίησης της μελλοντικής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών.