Το νέο ραντάρ, στο οποίο δόθηκε η ονομασία Asr, μπορεί να ανακαλύψει στόχο σε απόσταση 200 χλμ. και μπορεί να επισημάνει τόσο εναέριους στόχους – συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων κρουζ – όσο και επίγειους, το μήκος των οποίων ανέρχεται σε 4 μέτρα.