«Με την επικύρωση αυτής της συμφωνίας βρισκόμαστε στα νομικά πλαίσια της ολοκλήρωσης με την Ε.Ε. Δεν είναι συμφωνία εισόδου της Γεωργίας στην Ε.Ε. αλλά με τη συμφωνία αυτή η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης λαμβάνει οριστικό χαρακτήρα. Περνάμε σε ένα πολύ υπεύθυνο στάδιο ολοκλήρωσης με την Ε.Ε.», - είπε ο Ζαλκαλιάνι.