Οι εκπρόσωποι της εταιρείας βεβαιώνουν ότι «δεν υπάρχει άμεση απειλή διαρροής ραδιενέργειας».

Ο πυρηνικός αντιδραστήρας Kori-1 χωρητικότητας 580 μεγαβάτ είναι ο παλαιότερος στη χώρα. Είχε τεθεί σε λειτουργία το 1978. Φέτος η λειτουργία του ανεστάλη για 176 ημέρες για τεχνικές εργασίες και στις 5 Οκτωβρίου ο αντιδραστήρας ξανάρχισε να παράγει ηλεκτρική ενέργεια.