Το σχόλιο του Μπασέσκου εμφανίστηκε στις παραμονές της Συνόδου Κορυφής της «Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης» στη Βίλνα, όπου προβλέπεται να μονογραφεί η Συμφωνία Σύνδεσης της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κεντρικό σημείο της Συμφωνίας θα είναι η δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου της Μολδαβίας με την ΕΕ.

Ο Μπασέσκου χαρακτήρισε την επικείμενη Συμφωνία ως το πρώτο βήμα της Μολδαβίας στον μακρύ δρόμο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το οποίο μπορεί να γίνει επωφελής προϋπόθεση για πιθανή συμμαχία με τη Ρουμανία.