Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση μερικών μελών του οργανισμού, η Ρωσία συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με τον ΠΟΕ σχετικά με αυτό το ζήτημα και σκοπεύει από το 2014 να θεσπίσει το νόμο που θα επιβάλει τους δασμούς καταστροφής για τα αυτοκίνητα ξένης και εγχώριας κατασκευής.