Το Σάββατο το σκάφος θα συνδεθεί με το σταθμό. Μέχρι τώρα στα Προγκρές χρησιμοποιούταν το σύστημα «Κουρς», ωστόσο στο εκσυγχρονισμένο σύστημα «Κουρς-ΝΑ» είναι εγκατεστημένα νέα στοιχεία, στο νέο σύστημα έχει αυξηθεί η ακρίβεια των συστημάτων πλοήγησης και προσέγγισης.