«Εκείνοι που λένε ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να επιτευχθεί στρατιωτική ισορροπία επί τόπου, είτε αναφέρουν την ημερομηνία αποχώρησης από την προεδρία του Άσαντ, είτε προβάλουν κάποιες άλλες προκαταρκτικές προϋποθέσεις, το κάνουν με τον κακοήθη στόχο να δυσχεράνουν ή γενικά, να υπονομεύσουν τη διεξαγωγή της διάσκεψης», - υπογράμμισε ο υπουργός.