Ένα από τα καθήκοντα του σχεδίου κατασκευής υπόγειων δρόμων είναι η αραίωση των ανθρώπινων ροών στα πιο πολυσύχναστα μέρη της πόλης.

Η κυβέρνηση της Μόσχας θα πρέπει να αποφασίσει επίσης αν οι κατασκευαστικές εργασίες θα πραγματοποιούνται με χρήματα του προϋπολογισμού ή στο πλαίσιο των συμπράξεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.