Το γεγονός αυτό δείχνει ότι κάποτε μέσα στην πέτρα βρισκόταν νερό, το οποίο ακριβώς προκάλεσε τη διάβρωση.

«Τα θραύσματα του μετεωρίτη βρέθηκαν μερικές μέρες μετά τη πτώση του και για αυτό τον λόγο δεν μπορούσε να σχηματιστεί η σκουριά από τα γήινα ύδατα. Αυτό μπορούσε να κάνει μόνο το εξωγήινο νερό» - λένε οι επιστήμονες.

Οι επιστήμονες είχαν ήδη συναντήσει μετεωρίτες μέσα στους οποίους βρίσκονταν κρύσταλλα νερού, ενώ η ύπαρξη μέσα στην πέτρα νερού σε υγρή κατάσταση είναι το σπανιότερο φαινόμενο. Το γεγονός αυτό δίνει μια άλλη ελπίδα για την ανακάλυψη της εξωγήινης ζωής.