Νωρίτερα οι διαμένοντες στο Κοσσυφοπέδιο χρήστες μπορούσαν να εγγραφούν στο Facebook μόνο ως πολίτες των γειτονικών χωρών της Σερβίας ή της Αλβανίας, ενώ όλα τα γεωγραφικά εδάφη του Κοσόβου αυτόματα παρουσιάζονταν ως σερβικά.

Στο Facebook απορρίπτουν οποιαδήποτε πολιτική σκοπιμότητα στην εν λόγω απόφαση, αιτιολογώντας την με τις ανάγκες της αγοράς.