Παρά τη μεγάλη απόσταση, είναι ένα από τα πλησιέστερα σώματα αυτού του τύπου. Στην έκθεση της NASA αναφέρεται ότι η νέα φωτογραφία είναι η καλύτερη από τις υφιστάμενες.

Το 3C 273 ήταν το πρώτο ουράνιο σώμα στην ιστορία της αστρονομίας, στο οποίο δόθηκε ο τίτλος του κβάζαρ. Συγκεκριμένα, ανακαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '60 του περασμένου αιώνα.

Τα κβάζαρ είναι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες στα κέντρα των γαλαξιών. Και πηγή της ακτινοβολίας τους αποτελεί η ύλη, η οποία κατά την περιστροφή επιταχύνθηκε από το βαρυτικό πεδίο της μαύρης τρύπας σε ταχύτητα ίση σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός.