Η προσοχή στο έργο των βουλευτών έχει εξασθενίσει αισθητά, μόνο το 41% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται για τη δραστηριότητά τους. Το 2011 αυτοί οι άνθρωποι ήταν περισσότεροι από τους μισούς – 52%.

Μόλις το 16% των ερωτηθέντων εκτίμησε τη δραστηριότητα των βουλευτών ως θετική, την ίδια ώρα που το 2011 με το έργο τους ήταν ικανοποιημένος κάθε πέμπτος Ρώσος.