Μετά το χαιρετισμό, που απηύθυνε ο Λέτα, οι διαβουλεύσεις συνεχίστηκαν σε σχήμα πρωινού εργασίας. Η πρακτική της διεξαγωγής στα πλαίσια των συνομιλιών σε ανώτατο επίπεδο των διευρυμένων διακρατικών διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή βασικών υπουργών στις ρωσο-ιταλικές σχέσεις υπάρχουν από το 2002. Η προηγούμενη, έβδομη συνάντηση σε αυτό το σχήμα είχε διεξαχθεί το Δεκέμβριο του 2010 στο Σότσι.