Μεταξύ των όρων για τη συμμετοχή στη διάσκεψη, που είχε νωρίτερα θέσει ο ΕΣΣ, ήταν η έκπτωση Προέδρου Άσαντ από την εξουσία και η απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων.

Ο ΕΣΣ, που αποτελείται κυρίως από στρατιώτες και αξιωματικούς που έχουν λιποτακτήσει από μονάδες των κυβερνητικών στρατευμάτων, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες παρατάξεις της συριακής αντιπολίτευσης και έχει δύναμη έως και 50 000 ατόμων.