Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την τεχνική της κινηματογράφησης υψηλής ταχύτητας για τη μελέτη των μανιταριών Πλευρώτους και Σιτάκε.

Διαπίστωσαν ότι η εξάτμιση του νερού από το μύκητα δημιουργεί στον περιβάλλοντα χώρο ένα είδος κίνησης: ο αέρας ψύχεται από την επαφή με την ψυχρή επιφάνεια του μύκητα και χαμηλώνει. Το αντίστροφο ανοδικό ρεύμα αέρα που προκαλείται είναι σε θέση να ανεβάσει το σπόρο σε ύψος έως 10 εκατοστών.