Το σχετικό έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κρεμλίνου.

«Στον Ομοσπονδιακό νόμο "Περί διαφήμισης" ο κατάλογος των υπηρεσιών, η διαφήμιση των οποίων απαγορεύεται, συμπληρώνεται με τις ιατρικές υπηρεσίες που είναι σχετικές με την τεχνητή διακοπή της κύησης» - αναφέρεται στο έγγραφο.

Εκτός αυτού, ο νόμος απαγορεύει την πραγματοποίηση διαφημιστικών πράξεων, που συνοδεύουν δείγματα φαρμακευτικών σκευασμάτων, που περιέχουν ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες.