«Στις 25 Νοεμβρίου κατά την πραγματοποίηση εργασιών συγκόλλησης στην οροφή της μονάδας του πυρηνικού σταθμού σημειώθηκε ανάφλεξη της επικάλυψης του διαδρόμου μεταξύ της αίθουσας του αντιδραστήρα και του μηχανοστασίου ως αποτέλεσμα πτώσης υπολείμματος ηλεκτροδίου», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του ομίλου Ροσάτομ, διαχειριστή του σταθμού.

Ωστόσο, μετά από μία ώρα στον όμιλο δήλωσαν για καπνούς στην πρώτη μονάδα παραγωγής ενέργειας, οι οποίοι είχαν εξαλειφθεί πριν ακόμα φτάσουν οι πυροσβέστες.

Την ίδια στιγμή οι εκπρόσωποι του ίδιου του πυρηνικού σταθμού Καλίνινσκι διέψευσαν τις πληροφορίες για πυρκαγιά σε μονάδα παραγωγής ενέργειας.