Ο Ντεκάρ από τις 23 Νοεμβρίου αρνείται να φάει και πίνει μόνο νερό. Οι λόγοι της απεργίας πείνας δεν αναφέρονται στο μήνυμα. Νωρίτερα η υπεράσπιση του Ντεκάρ παραπονέθηκε για παραβίαση μιας σειράς δικαιωμάτων του πελάτη της.

Ειδικότερα, τη δυσαρέσκεια του πελάτη τους προκάλεσαν τα σχόλια μερικών προσώπων σχετικά με τη σύλληψή του, τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα με την ποινική υπόθεση. Την ίδια στιγμή οι δικηγόροι δεν αναφέρουν για ποια σχόλια συγκεκριμένα γίνεται λόγος.