«Το «Νότιο ρεύμα» θα συνδέσει μέσω του πυθμένα της Μαύρης θάλασσας τα πλούσια κοιτάσματα του ρωσικού φυσικού αερίου με τις κύριες αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έτσι, θα εξασφαλιστεί η αξιόπιστη παροχή του φυσικού αερίου στους Ευρωπαίους καταναλωτές χωρίς τους κινδύνους της διαμετακόμισης. Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της διεθνούς ενεργειακής ασφάλειας», - αναφέρεται στο χαιρετισμό.

Το μήκος του σερβικού τμήματος του «Νότιου ρεύματος» θα είναι περίπου 420 χλμ, η χωρητικότητά του θα είναι 40,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.