Σύμφωνα με την πηγή του πρακτορείου, οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνταν παράλληλα με τις διαβουλεύσεις στα πλαίσια της συνάντησης με τους «έξι» διαμεσολαβητές. Κατά τη διάρκεια των διμερών συναντήσεων αναπτύσσονταν ιδέες, οι οποίες στη συνέχεια παρουσιάζονταν στις γενικές διαπραγματεύσεις. Οι διμερείς διαβουλεύσεις διεξάγονταν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο.