Από τον Απρίλιο σημειώθηκαν 6 περιστατικά διακοπής της τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια των κινητήρων, προμηθευόμενων από την εταιρεία «General Electric». Οι εμπειρογνώμονες ιδιαίτερα επιμένουν να μην πλησιάζουν πιο κοντά από 80 χλμ σε σύννεφα βροχής, διότι ο ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός αυξάνει το σχηματισμό των μικρών κρυστάλλων πάγου.

Αυτό το πρόβλημα δεν αφορά μερικά από τα αεροσκάφη «Dreamliner», τα οποία χρησιμοποιούν τους κινητήρες της εταιρείας Rolls-Royce.