Επίσης, θα ακυρωθούν ορισμένες κυρώσεις, που αφορούν τις εισαγωγές χρυσού, πολύτιμων μετάλλων, τις εξαγωγές του τομέα της ιρανικής αυτοκινητοβιομηχανίας και της πετροχημικής βιομηχανίας. Δυνητικά, αυτό θα φέρει στο Ιράν $1,5 δισ. πρόσθετα έσοδα από τις εξαγωγές.

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τόνισε, ότι «για τους επόμενους 6 μήνες θα διατηρηθούν αμετάβλητες οι βασικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων της πώλησης πετρελαίου και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.