Την Πέμπτη η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανέστειλε τη διαδικασία προετοιμασίας για τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΕ, εξηγώντας αυτό το βήμα, ειδικότερα, με την ανάγκη ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία και τις χώρες της ΚΑΚ.

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον πρόεδρο και την κυβέρνηση για παραβίαση του Συντάγματος της Ουκρανίας και για προδοσία των συμφερόντων του ουκρανικού λαού. Η απόφαση της κυβέρνησης προκάλεσε διαμαρτυρίες σε όλη την Ουκρανία.