Το νόημα του διαγωνισμού είναι να προτείνουν στη NASA του κατάλληλους αλγορίθμους αναζήτησης των περιπλανώμενων ουρανίων σωμάτων, δυνητικά επικίνδυνων – ή ωφέλιμων – για τον πλανήτη μας. Η αναζήτηση αστεροειδών θα γίνεται με τη βοήθεια της ειδικής πλατφόρμας Asteroid Zoo, και στο βαθμό που οι λαμπρές διάνοιες θα προτείνουν αλγορίθμους, η NASA θα του ελέγχει πρακτικά.

Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης χρονιάς.