«Η γνώση του ρωσικού αλφαβήτου θα μπορούσε να εισαχθεί στο γενικό επίπεδο εκπαίδευση των μαθητών. Επανειλημμένως έχω επισκεφτεί τη Ρωσία και πρόσεξα πόσο βοηθάει η ικανότητα να μπορεί κανείς να διαβάζει στα ρωσικά», - δήλωσε ο Αρχινκμιάκι.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ, προσφάτως οι φιλανδικές αρχές χορήγησαν 10 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη και διάδοση της ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού στη Φιλανδία.