Νωρίτερα σήμερα το Κάιρο είχε κηρύξει τον πρέσβη της Τουρκίας ανεπιθύμητο πρόσωπο και του ζήτησε να εγκαταλείψει την Αίγυπτο. Ταυτόχρονα υποβάθμισε το επίπεδο των διμερών διπλωματικών σχέσεων σε επίπεδο εντεταλμένων συμβούλων.

Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματικής αποστολής είχε ανακληθεί στο Κάιρο για διαβουλεύσεις από την 15η Αυγούστου, απ’ όπου δεν είχε επιστρέψει στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.